4 Suriin.

Kung D.

Anong. Magandang araw, Juan anak,.

gastusin sa loob ng limang taon.

.

Ang mga tao sa alamat ay namumuhay ng. Nagsasaad ng kondisyon o pasubali ang sumusunod MALIBAN sa A. dito.

.

. . 3.

. .

Pasubali 5.

Sa tulong ng manggagamot ay nakahanap ng lunas ang datu na mabilis naman niyang.

Gawain sa Pagkatuto Bilang 2: Sagutin ang sumusunod na katanungan sa buod ng nobela. Anong heograpiyang pisikal ang tumutukoy sa kabuuang kalagayan ng panahon ng isang bansa? A.

. .

basahin at unawain ang tula.
Sa gawaing ito, masusubok ang iyong kaalaman tungkol sa paksa.
Bubuo ng 20 pahinang sulating pananaliksik tungkol sa mga epekto ng.

Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel.

climate C.

Ano ang pang-araw-araw na gawain ng nagsasalita sa tula? 3. Basahin ang tula at sagutin ang susunod na mga katanungan. .

Pangangalap ng Datos – 3. PAGSASANAY 3 (Ikalawang Linggo) Panuto: Muling balikan ang dalawang abstrak na iyong nabása sa itaas. Isulat ang sagot sagutang papel. . Basahin ang mga sumusunod na katanungan.

Sagutin at isulat ang sagot sa iyong sagutang papel.

. Ang Kasunduan ng Kanagawa ang isa sa mga.

Alpas Bitag Bihag Liwag ng bansa V.

.

.

.

.